Eind maart gaan we over naar de zomertijd.

Op elke digitale tachograaf dient dan de lokale tijd opnieuw ingesteld te worden. Dat is elke keer weer even nadenken; hoe doe je dat ?

Ezelsbruggetje: De zomertijd start in het VOORjaar, de klok gaat dan een uur VOORuit.

Wij hebben de procedure in een korte video samengevat:

Daarnaast hebben we een stappenplan gemaakt dat je hiernaast kunt aanvragen –>

Dit onderdeel wordt ook behandeld in onze code95-training; Digitale tachograaf.

Succes en … verzet ook nog even de andere klokken en wekkers !

 

 

 

Strengere controles door Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) heeft gemeld dat de wegcontroles zijn verscherpt sinds 1 februari 2021. Deze aanscherping valt samen met het sanctieregister van ERRU. Dit is het Europese register waarin de gegevens van vervoersondernemers in de Europese Unie zijn verzameld.

Wat is dit register?

ERRU is ontstaan op basis van regelgeving vanuit de Europese Unie. Het is een koppeling van alle nationale registers waarin de gegevens van de vervoersondernemingen vermeld staan. Aanvankelijk werd deze verordening in 2010 vastgesteld en deze had op 1 januari 2013 in moeten gaan. Echter is de invoering ervan, om diverse redenen steeds uitgesteld.

Ondertussen is het register vanaf 1 februari 2021 in Nederland volledig operationeel geworden. Naast de vermelding van de vergunningen en de vervoersmanagers zullen nu ook de boetes en strafpunten in het register komen te staan.

Het doel

Het doel hiervan is een niet alleen een effectievere handhaving, maar ook een inperking van de meest ernstige risico’s en als laatste het verbeteren van de eerlijke concurrentie.

Het register biedt tevens handhavers de mogelijkheid gegevens in te zien van alle Europese vervoersondernemingen. Dus ook welke overtredingen een vervoersonderneming heeft begaan, in de afgelopen 2 jaar, waar dan ook in de Europese Unie.

Puntensysteem

Naast de boetes die opgelegd worden voor overtredingen kunnen een onderneming en de vervoersmanager nu dus ook strafpunten krijgen.

Er zijn 3 type fouten:

 • Ernstige overtreding (SI)
  • –> 1 strafpunt
 • Zeer ernstige overtreding (VSI)
  • -> 3 strafpunten
 • Meest ernstige overtreding (MSI)
  • –> 9 strafpunten

Welke strafpunt(en) je krijgt voor welke overtreding ligt vast in deze Europese verordening.

Boete moet eerst definitief zijn

De strafpunten worden pas opgelegd nadat een overtreding definitief is geworden. Dat wil zeggen; je bent akkoord gegaan met de boete of kunt niet meer in beroep gaan. Direct betalen, zonder melding dat je niet akkoord gaat met de boete, maakt deze dus definitief. Afhankelijk van de overtreding kan dit later gevolgen hebben voor de strafpunten voor de vervoersonderneming en de vervoersmanager.

Periode van 2 jaar

Strafpunten blijven 2 jaar geregistreerd staan en komen daarna te vervallen. Zolang het aantal punten niet boven een bepaalde waarde komt is er niets aan de hand. Deze “grenswaarde” is afhankelijk van het aantal gewaarmerkte afschriften van de vergunning die een onderneming heeft.

Aantal afschriften Grenswaarde
1 max. 18 strafpunten
2 – 10 max. 27 strafpunten
11 – 20 max. 36 strafpunten
21 – 50 max. 45 strafpunten
51 – 100 max. 54 strafpunten
101 – 500 max. 54 + 0,40 x (aantal vergunningen -100) strafpunten
501+ max. 230 + 0,20 x (aantal vergunningen -500) strafpunten

Grote gevolgen

Wanneer het aantal strafpunten 50% van de grenswaarde heeft bereikt, volgt er een brief van de ILT. Bij het behalen van 100% zal er een onderzoek gestart worden door de IL&T. Op basis van dat onderzoek volgt een advies naar het KIWA of NIWO.

Daar worden het advies en de overtredingen vervolgens bekeken en nemen zij een besluit.

Sancties

Dit kan bijvoorbeeld een schorsing van de vervoersvergunning zijn voor maximaal 6 maanden of het intrekken van de vergunning voor 2 jaar. Tijdens die periode mag het vervoersbedrijf geen ritten verzorgen.

De vervoersmanager zelf kan een straf opgelegd krijgen waarbij zijn vakdiploma 2 jaar ongeldig wordt verklaard. Die straf geldt dan voor alle landen binnen de Europese Unie.

Bezwaar maken

Tegen deze uitkomst mag men in bezwaar gaan en vervolgens nog een keer in beroep. Daarna is de uitkomst definitief.

Voorlichting noodzakelijk

Fouten kunnen dus grote gevolgen hebben.

De IL&T heeft aangegeven om voortaan, over een langere periode terug te kijken op de bestuurderskaart. Tot voor kort keek men slechts 1 dag terug. Dit is iets wat al langer in andere landen wordt gedaan.

Daarnaast gaat men strenger toezien op het maximaal aantal van 60 uur dat per week gewerkt mag worden.

Blijf op de hoogte van de veranderingen

De Europese Unie heeft vorig jaar het Mobility Package 1 goedgekeurd. Daarmee gaat er de komende jaren nogal wat veranderen op het gebied van de rij- en rusttijden(-registratie). In onze blogs en natuurlijk onze trainingen, blijven wij aandacht geven aan de komende veranderingen.
Volg ons op Facebook, LinkedIn en YouTube en blijf op de hoogte.

Bekijk de video met uitleg over ERRU

 

Vraag hier het document over regels en boetes van ERRU aan:

 

Kanarie-geel hesje met een oranje vlak waarop een reflecterende driehoek zichtbaar is. Je ziet het van verre, daar staat een verkeersregelaar.

Waar kom je ze tegen?

Als je erop gaat letten kom je ze op vele plekken tegen, namelijk bij:

 • het laten oversteken van schoolkinderen;
 • het regelen van het verkeer naar parkeerlocaties van winkelcentra, strand of andere een drukke locatie;
 • werk aan de weg;
 • het begeleiden van vrachtwagens;
 • en verder op nog veel meer plaatsen.

Verkeersregelaar ben je niet zomaar

Alleen het aantrekken van een officieel hesje, polo of jas is niet voldoende om het verkeer te gaan regelen. Vanaf 2009 is er de regeling verkeersregelaars waarin is vastgelegd waaraan deze personen moet voldoen.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten verkeersregelaars:

 1. Verkeersbrigadiers (vanaf 10 jaar)
 2. Evenementenverkeersregelaars (vanaf 16 jaar)
 3. Beroepsverkeersregelaars (vanaf 18jaar)
 4. Transportbegeleiders (in bezit van rijbewijs B, geen beginnende bestuurder)

Waarom altijd daar waar jij bent?!

Voor je gevoel zijn ze er altijd als jij ze niet nodig hebt en ze ervoor zorgen dat jij niet snel verder kunt. Juist het tegenovergestelde is waarvoor ze er zijn. Zij moeten het verkeer zo regelen dat alle verkeersdeelnemers op een goede manier van de weg gebruik kunnen maken.

Het is zoals de verkeerslichten, die noemen we stoplichten. Deze zijn er niet alleen om jou te laten stoppen maar zo voelt dat blijkbaar wel.

Opleiding

Elke verkeersbegeleider heeft een opleiding gedaan.

 • Verkeersbrigadiers krijgen een opleiding van de politie.
 • Evenementenverkeersregelaars volgen online een opleiding via www.verkeersregelaarsexamen.nl waarna ze een certificaat ontvangen dat 1 jaar geldig is.
 • Beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders volgen een opleiding bij een commerciële organisatie van 2 of 3 dagen die bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theorie-examen is een staatsexamen. Een afgevaardigde van de politie beoordeelt het praktijkgedeelte. Wanneer het theorie- en praktijkexamen is behaald ontvangen deze verkeersregelaars een gewaarmerkt certificaat. Dit, samen met een VOG, kan gebruikt worden om een aanstellingspas aan te vragen. De aanstellingspas pas is 5 jaar geldig.

Aanwijzingen

Iedere verkeersdeelnemer is verplicht de aanwijzingen van een verkeersregelaar op te volgen. Deze gaan voor alle andere verkeerstekens of verkeersregels. De aanwijzingen worden geven met handgebaren. Bij een verandering in de aanwijzing vraagt de verkeersregelaar de aandacht met een fluitsignaal.

Dat stopteken snappen we allemaal nog wel. Herken jij ook de 6 andere aanwijzingen? Bekijk de video op ons YouTube-kanaal waarin deze duidelijk worden gemaakt. Als extra hebben wij de aanwijzingen naast elkaar gezet op 1 document. Dit is hiernaast gratis aan te vragen. Je ontvangt het document, met de 7 aanwijzingen, dan direct in je e-mailbox.

Verkeerseducatie

In onze nascholingen komt de verkeersregelaar regelmatig aan bod. Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de verkeersregels is belangrijk. Zeker voor iemand die dagelijks onderweg is.

En o, ja….

Wat je gevoel ook is, als de volgende keer een verkeersregelaar ziet, bedenk dan dat hij een hele dag op die plek staat. Warm, koud, zon of regen, meestal meer dan 8 uur. Zo lang op 1 plek staan is fysiek zwaar. Toon wat respect en heb geduld. Ga er van uit dat iemand daar met de beste bedoelingen staat en niet om jou tegen te werken.

 

Vraag hier het overzicht van de aanwijzingen aan:

Je ontvangt het document direct in je Email

Vanaf 16 maart 2021 mogen we weer nascholing Code 95 verzorgen. Onze agenda blijft onder voorbehoud.

De geldigheid van je Code 95-certificaat is afhankelijk van de einddatum op je rijbewijs:

 • Valt de einddatum tussen 1 februari 2020 en 31 mei 2020
  • dan blijft jouw Code 95 geldig t/m 30 juni 2021.
 • Valt de einddatum tussen 1 juni 2020 en 31 augustus 2020
  • je Code 95 blijft dan 13 maanden langer geldig dan de datum op je rijbewijs.
 • Valt de einddatum tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021
  • je Code 95 blijft dan 10 maanden langer geldig dan de datum op je rijbewijs.
 • Heb je een einddatum die ligt in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021
  • dan kun je 10 maanden langer gebruik maken van je Code95 gerekend vanaf de einddatum op je rijbewijs.

E-learning

Verlengen en uitstellen, het is allemaal mogelijk, maar er komt toch een moment waarop je die 35 uur nascholing moet behalen. E-learning is dan een goede optie waarmee je de tijd voor de nascholing optimaal kan gebruiken. Daarbij is er wel een maximum van 12 uur e-learning binnen 5 jaar.

Bij een nascholing via e-learning volg je binnen 10 dagen de online-uren. Dit kan op elk moment van de dag en in zoveel stukjes als je zelf wilt. Aan het einde van de 10 dagen volg je de klassikale uren. Dat tezamen geeft je 7 uur nascholing Code 95.

Praktijkdag

Van de 35 uur nascholing is het verplicht 7 uur = 1 dag praktijk te volgen. Vier van de 12 uur e-learning wordt veelal gebruikt voor onze nascholing: W02 – rijoptimalisatie. De theorie van die nascholing doe je met e-learning. Na 10 dagen maak je een individuele rit van 2,5 uur met onze instructeur. Tezamen geldt dat als 7 praktijkuren. Deze training staat niet op de agenda maar wordt op aanvraag ingepland. Dit kan met eigen touringcar of vrachtwagen of met een van onze voertuigen.

Neem contact met ons op als je deze praktijkdag wilt volgen.

14 in 7

Wij bieden nu de optie aan om de overblijvende 8 uur effectief te gebruiken. Binnen 10 dagen voltooi je 2 x 4 uur e-learning. Daarna volg je op 1 dag de klassikale lessen voor de 2 trainingen. Daarmee behaal je dan 14 nascholingsuren.

Hiervoor gebruiken wij de cursussen; U23: Digitale tachograaf en U21: EHBO onderweg. Deze Code 95-trainingen zijn bijna standaard in het nascholingstraject van elke beroepschauffeur.

Update jezelf met de basis onderdelen van de rij- en rusttijden en EHBO via 2 x 4 uur e-learning. Tijdens de klassikale uren gaan we deze theorie uitwerken in praktijkvoorbeelden. Bij EHBO zal daarbij vooral het onderdeel levensreddend handelen / reanimatie aan bod komen. Bij de training Digitale tachograaf zullen we ritten bespreken en zien waar we fouten kunnen voorkomen.

Heb je interesse in deze optie? Neem dan contact met ons op.

Nieuwe locatie voor klassikale trainingen

Voor collega’s in het midden en noorden van Nederland is Roosendaal te ver om een open inschrijving Code95-training te volgen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden.

Vanaf heden zal in de agenda, naast trainingen in Roosendaal, ook een aantal trainingen opgenomen worden voor de locatie: “De Drie Dorpen te Ankeveen”. In de afgelopen jaren hebben we daar diverse trainingen gegeven. Het is goed bereikbaar en een bekende locatie onder touringcarchauffeurs.

Trainingen voor eigen chauffeurs op jullie locatie

Naast de open inschrijvingen op onze locaties in Roosendaal en Ankeveen blijft een training op een zelf gekozen locatie mogelijk. Dit mag in een geschikte ruimte op het bedrijf of gebouw in de buurt zijn.

Wil je daar meer over weten? Neem contact met ons op via e-mail of telefonisch of via het contactformulier op onze website.