European Register of Roadtransport Undertakings

,

Strengere controles door Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) heeft gemeld dat de wegcontroles zijn verscherpt sinds 1 februari 2021. Deze aanscherping valt samen met het sanctieregister van ERRU. Dit is het Europese register waarin de gegevens van vervoersondernemers in de Europese Unie zijn verzameld.

Wat is dit register?

ERRU is ontstaan op basis van regelgeving vanuit de Europese Unie. Het is een koppeling van alle nationale registers waarin de gegevens van de vervoersondernemingen vermeld staan. Aanvankelijk werd deze verordening in 2010 vastgesteld en deze had op 1 januari 2013 in moeten gaan. Echter is de invoering ervan, om diverse redenen steeds uitgesteld.

Ondertussen is het register vanaf 1 februari 2021 in Nederland volledig operationeel geworden. Naast de vermelding van de vergunningen en de vervoersmanagers zullen nu ook de boetes en strafpunten in het register komen te staan.

Het doel

Het doel hiervan is een niet alleen een effectievere handhaving, maar ook een inperking van de meest ernstige risico’s en als laatste het verbeteren van de eerlijke concurrentie.

Het register biedt tevens handhavers de mogelijkheid gegevens in te zien van alle Europese vervoersondernemingen. Dus ook welke overtredingen een vervoersonderneming heeft begaan, in de afgelopen 2 jaar, waar dan ook in de Europese Unie.

Puntensysteem

Naast de boetes die opgelegd worden voor overtredingen kunnen een onderneming en de vervoersmanager nu dus ook strafpunten krijgen.

Er zijn 3 type fouten:

  • Ernstige overtreding (SI)
    • –> 1 strafpunt
  • Zeer ernstige overtreding (VSI)
    • -> 3 strafpunten
  • Meest ernstige overtreding (MSI)
    • –> 9 strafpunten

Welke strafpunt(en) je krijgt voor welke overtreding ligt vast in deze Europese verordening.

Boete moet eerst definitief zijn

De strafpunten worden pas opgelegd nadat een overtreding definitief is geworden. Dat wil zeggen; je bent akkoord gegaan met de boete of kunt niet meer in beroep gaan. Direct betalen, zonder melding dat je niet akkoord gaat met de boete, maakt deze dus definitief. Afhankelijk van de overtreding kan dit later gevolgen hebben voor de strafpunten voor de vervoersonderneming en de vervoersmanager.

Periode van 2 jaar

Strafpunten blijven 2 jaar geregistreerd staan en komen daarna te vervallen. Zolang het aantal punten niet boven een bepaalde waarde komt is er niets aan de hand. Deze “grenswaarde” is afhankelijk van het aantal gewaarmerkte afschriften van de vergunning die een onderneming heeft.

Aantal afschriften Grenswaarde
1 max. 18 strafpunten
2 – 10 max. 27 strafpunten
11 – 20 max. 36 strafpunten
21 – 50 max. 45 strafpunten
51 – 100 max. 54 strafpunten
101 – 500 max. 54 + 0,40 x (aantal vergunningen -100) strafpunten
501+ max. 230 + 0,20 x (aantal vergunningen -500) strafpunten

Grote gevolgen

Wanneer het aantal strafpunten 50% van de grenswaarde heeft bereikt, volgt er een brief van de ILT. Bij het behalen van 100% zal er een onderzoek gestart worden door de IL&T. Op basis van dat onderzoek volgt een advies naar het KIWA of NIWO.

Daar worden het advies en de overtredingen vervolgens bekeken en nemen zij een besluit.

Sancties

Dit kan bijvoorbeeld een schorsing van de vervoersvergunning zijn voor maximaal 6 maanden of het intrekken van de vergunning voor 2 jaar. Tijdens die periode mag het vervoersbedrijf geen ritten verzorgen.

De vervoersmanager zelf kan een straf opgelegd krijgen waarbij zijn vakdiploma 2 jaar ongeldig wordt verklaard. Die straf geldt dan voor alle landen binnen de Europese Unie.

Bezwaar maken

Tegen deze uitkomst mag men in bezwaar gaan en vervolgens nog een keer in beroep. Daarna is de uitkomst definitief.

Voorlichting noodzakelijk

Fouten kunnen dus grote gevolgen hebben.

De IL&T heeft aangegeven om voortaan, over een langere periode terug te kijken op de bestuurderskaart. Tot voor kort keek men slechts 1 dag terug. Dit is iets wat al langer in andere landen wordt gedaan.

Daarnaast gaat men strenger toezien op het maximaal aantal van 60 uur dat per week gewerkt mag worden.

Blijf op de hoogte van de veranderingen

De Europese Unie heeft vorig jaar het Mobility Package 1 goedgekeurd. Daarmee gaat er de komende jaren nogal wat veranderen op het gebied van de rij- en rusttijden(-registratie). In onze blogs en natuurlijk onze trainingen, blijven wij aandacht geven aan de komende veranderingen.
Volg ons op Facebook, LinkedIn en YouTube en blijf op de hoogte.

Bekijk de video met uitleg over ERRU

 

Vraag hier het document over regels en boetes van ERRU aan: